steagul Romaniei

PRIMARIA COMUNEI CIORANI, JUDETUL PRAHOVA

 

ANUNȚURI ANGAJĂRI

 

- Anunț nr. 9857/16.09.2021

 

- Anunț amânare concurs ocupare posturi contractuale vacante

 

- Anunț 10910/01.11.2021 - Primăria comunei Ciorani organizează concurs pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ciorani

Atribuțiile prevăzute în fișa postului.

Proces-verbal - 26.11.2021- privind validarea/respingerea dosarelor candidaților

Rezultate concursuri

REZULTATE FINALE CONCURSURI

 

- Anunț 2312/14.01.2022 - Primăria comunei Ciorani organizează concurs pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Comunei Ciorani

 

 
 

PROCES-VERBAL încheiat astăzi 17.02.2022 privind desfășurarea probei scrise la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent - impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Ciorani, județul Prahova (17.02.2022)

 
 

- Anunț nr. 5735/07.06.2022 - Primăria comunei Ciorani organizează concurs conform H.G. nr. 286/2011 pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante (1 Inspector debutant - compartiment pregatire si publicare documente - Monitorul Local, 1 Inspector debutant - compartiment administratie publica locala, pregatire documente consiliul local, monitorizarea procedurilor administrative, 1 Referent casier II - compartiment buget finante - biroul economic)

 

 

- 23.06.2022 ANUNT CONCURS RECRUTARE PENTRU OCUPARE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE VACANTA - INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT - COMPARTIMENT IMPOZITE SI TAXE

 

- 23.06.2022 ANUNT CONCURS RECRUTARE PENTRU OCUPARE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE VACANTA - INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT - COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL

 
 
- 23.06.2022 ANUNT CONCURS RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE VACANTE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI CIORANI, ASTFEL : INSPECTOR, clasa I, grad profesional debutant - compartimentul registrul agricol si INSPECTOR, clasa I, grad profesional asistent - compartiment impozite si taxe
 

- 01.07.2022 PROCES VERBAL - privind selectia dosarelor pentru ocuparea funcțiilor contractuale de executie vacante : Inspector debutant - compartiment pregătire si publicare documente - Monitorul Oficial Local, Inspector debutant - compartiment administratie publică locala, pregătire documente consiliul local, monitorizarea procedurilor administrative, Referent casier II - compartiment buget finante - biroul economic.

01.07.2022 PROCES VERBAL - privind afișare rezultate selecție dosare

 
01.07.2022 ANUNȚ - Primăria Comunei Ciorani, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Ciorani, astfel: 1 Consilier achiziții publice, Clasa I, grad profesional Debutant, compartiment achiziții publice.
 

12.07.2022 - Lista cuprinzand rezultatele obținute de candidatii la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de referent casier II - compartiment buget finanțe - biroul economic

12.07.2022 - Lista cuprinzand rezultatele obținute de candidatii la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de inspector debutant - compartiment pregătire și publicare documente Monitorul Oficial Local

12.07.2022 - Lista cuprinzand rezultatele obținute de candidatii la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de inspector debutant - compartiment administrație publică locală, pregătire documente consiliul local, monitorizarea procedurilor administrative

- 15.07.2022 PROCES VERBAL - privind selectia dosarelor pentru ocuparea funcției publice de executie Inspector asistent compartiment impozite si taxe.

- 15.07.2022 PROCES VERBAL - privind selectia dosarelor pentru ocuparea funcției publice de executie Inspector debutant compartiment registrul agricol.

- 26.07.2022 Lista cuprinzand rezultatele obținute de candidații la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de executie Inspector debutant compartiment registrul agricol.