steagul Romaniei  
PRIMARIA COMUNEI CIORANI, JUDETUL PRAHOVA

Ciorani comuna mea

INTERVIU

cu dl. Director al Grupului Scolar Ciorani,

Raduta Mihai


În prima săptămână din noiembrie, aflăm că cetăţenii din Ciorani,şi în particular, cadrele didactice şi elevii, vor sărbători 45 de ani de la înfinţarea liceului. În acest sens, am purtat o discuţie mai amplă cu dnul Răduţă Mihai, directorul acestei instituţii despre istorie,
întâmplări decisive şi speranţe pentru viitorul şcolii.

„Eu am peste 30 de ani vechime aici în liceu, ca profesor de istorie. Din anul 2000 am fost director adjunct, iar din 2004 director. Anul acesta, mai precis luna aceasta, se împlinesc 45 de ani de la înfiinţarea primei clase de liceu din comuna Ciorani. În 1962, printr-o decizie a Sfatului Popular al regiunii Ploieşti a fost luată hotărârea de a crea, la Ciorani, prima clasă de învăţământ liceal. De atunci, şi până acum, suntem cea mai mică unitate şcolară liceală din judeţ. De demult Prima şcoală sătească a fost înfiinţată în 1838, şi l-a avut ca învăţător pe Ştefan sin Badea, unul dintre absolvenţii Şcolii Normale Ploieşti. În 1864, după cum ştiţi, învăţământul devine obligatoriu. Iar pe lângă
învăţământul obligatoriu de 4 ani care s-a instituit, în 1922 este creată prima Şcoala de Economie Casnică, cu ajutorul Ministerului Agriculturii şi Domeniilor.
Este una dintre cele 16 de acest gen din toată ţara, la nivel rural. Şcoala cuprindea, pe lângă clădirea unde se desfăşurau cursurile, şi o clădire anexă, pentru internat. Am găsit înregistrări care atestau faptul că la această şcoală veneau elevi atât din Prahova, cât şi din
Dâmboviţa sau Buzău.
Între anii 1958 – 1963, învăţământul devine obligatoriu de 7 ani. În această perioadă, apare Şcoala Profesională Agricolă, cu durata de trei ani, care aveaşi ea anexată o clădire pentru internat.
Iar în 1962 este creată Şcoala Medie Mixtă Ciorani, care continuă tradiţia în ceea ce priveşte educaţia,şi vine în sprijinul copiilor de ţărani care căutau săşi continue studiile până după clasa a 7-a. Şi astfel,încet şi cu paşi mărunţi, a prins contur şi învăţământul liceal în Ciorani. E adevărat că nu ne putem compara cu alte licee, mai ales cu cele din Ploieşti. Făcând o retrospectivă a drumului sinuos pe care l-a parcurs liceul din Ciorani, eu consider că nu trebuie să ne comparăm cu nici o altă instituţie din judeţ. Sunt multe condiderente de luat în calcul – noi suntem o comună mică, iar numărul de copiii care intră la liceul nostru în mod considerabil mai mic decât intră la vreun alt liceu din Ploieşti. Pentru evaluare, noi urmărim progresul
pe care copiii îl fac de la intrarea în liceu şi până la absolvirea lui. În majoritatea cazurilor, media de final şi cea de la bacalaureat sunt mai mari sau egale cu media de admitere în liceu. Cred că aceasta e cea mai bună modalitate de evaluare, cel puţin în cazul nostru.
Peste ani Dnul director Mihai Răduţă a continuat. „Acum 3 ani a avut loc prima întâlnire a primei serii care a absolvit acum 40 de ani liceul. A fost emoţionant să fim şi noi, alături de multe alte licee din ţară care 45 de ani deînvăţământ liceal Convorbire cu dnul. Răduţă Mihai, director al Liceului Ciorani de Jos comuna mea Ciorani au obiceiul acesta, gazde a unui astfel de eveniment.
Până acum, au absolvit în jur de 1400 de elevi, dintre care mulţi şi-au continuat studiile la nivel universitar, devenind cadre didactice, preoţi, medici etc. De exemplu, unul dintre pro-rectorii Universităţii Petrol
şi Gaze din Ploieşti, dnul Ion Bolocan, este absolvent al acestui liceu. Primul director al liceului, dnul Ilie Gavrilă, a ajuns inspector de specialitate (în biologie), apoi director adjunct al Inspectoratului Judeţean Prahova. Următorii directori au fost profesori dăruiţi, buni gospodari, care au ştiut să organizeze liceul şi să susţină activitatea educaţională în cadrul acestei instituţii; dnul Alexandru Dumitrescu (acum în vârstă de 80 de ani), dna Aurora Muşat, dna Elena Brusalinski, dna Eugenia Gobjilă, al cărei succesor la conducerea liceului sunt eu, dnul Mihai Răduţă. Elevii pregătiţi de noi merg la cele mai bune licee din Ploieşti. O parte dintre ei, bineînţeles, obţin note foarte bune la examenul de capacitate – Testele Naţionale,
mai nou, şi se înscriu apoi la liceele de top din Ploieşti. Rezultatele generale, deşi există şi excepţii, normal, seîncadrează în limite normale. La bac avem procente de promovabilitate, în ultimii trei ani, între 100% şi 62%, iar la testele naţionale, 73%, procentul de anul acesta. Un liceu mic, dar „ambiţios” Pentru a demonstra cu cifre şi fapte concrete activitatea instituţiei în fruntea căreia se află, dnul
director ne-a explicat. „Suntem un liceu mic, dar, aşa cum îmi place să-i spun, un liceu ambiţios. Şcoala funcţionează cu un total de 26 de clase – 9 pentru ciclul primar, alte 9 pentru ciclul gimnazial,şi 8 pentru liceuşi S.A.M.. iar pe lângă acestea, mai avem 6 grupe de
pre-şcolari, care numără 135 de copii.
Anul trecut am primit fonduri subtanţiale – peste 1 miliard 200 milioane lei vechi - sprijin pentru dotarea cu materiale didactice pentru laboratoarele de chimie, fizică, biologie, pentru biblioteca şcolii şi pentru orele de educaţie fizică. Apoi, am mai primit 100 de milioane pentru a achiziţiona mobilier didactic, bănci, scaune, catedre ş.a. Ca să indic punctual aceste schimbări prin care a trecut şcoala, trebuie să spun că lucrările acestea s-au produs toate în ultimii cinci ani. Şcoala a fost, în ultimii ani, pe primul loc pe lista de obiective a primăriei, drept pentru care, încet încet, lucrurile au început să se
schimbe în bine. Investiţii şi schimbări la „faţă” „Astfel, s-a reamenajat fosta clădire a spitalului, în care acum funcţionează câteva săli de clasă. Au fost reabilitate şi grădiniţele, atât cea de la Cioranii de Jos, cât şi cea de la Cioranii de Sus. Acum se lucrează la reabilitarea şcolii din Cioranii de Sus, unde s-au primit de la Guvern 2 miliarde pentru lucrări. Se fac toalete, se izolează termic, se face împrejmuire. Încălzire centrală există deja, inclusiv la clădirea cea nouă. De la primărie, am primit 1 miliard pentru împrejmuirea clădirii în care funcţionează clasele I-IV, din Cioranii de Jos, şi pentru modernizarea interioarelor la clădirea cea nouă din Cioranii de Sus. Acest lucru înseamnă că, în urma investiţiilor, geamurile cele vechi ale şcolii vor fi înlocuite cu unele noi, de termopan, şi intenţionăm ca
până la 1 decembrie să fie toate lucrările terminate, iar copiii să se bucure de noile clase, mai moderne.În şcoală aici, avem 43 de cadre didactice, educatori,învăţători, profesori, dintre care 16 au gradul I, 7 gradul II, 5 au gradul definitivat, iar restul sunt profesori stagiari. Anul acesta, sunt înscrişi pentru susţinerea gradelor didactice 13 cadre didactice, dintre care unii pentru susţinerea gradului I. 22 dintre profesori sunt navetişti, dar trebuie să menţionăm că transportul este
decontat oricărui cadru didactic care face naveta de la oraş. Luna aceasta am încheiat proiectul cu cei 100 de euro pentru fiecare profesor, bani care a trebuit investiţi în cumpărarea de cărţi de specialitate, pentru fiecar materie în parte.În şcoală sunt înscişi 660 de elevi, dintre care 56 primesc bani de la stat pentru a le facilita procesul de instruire.
În anul şcolar care s-a încheiat în iunie 2007, elevii de la şcoala noastră au obţinut un număr consistent de premii:
- 4 premii I la concursul „Ochi de copil”, organizat la Bacău
- un premiu I la concursul de matematică „Bucuriile copilăriei”
- două premii III şi trei premii II la concursul„Cuvânt şi culoare”
- marele premiu la Festivalul Teatrului
- premiul I la Festivalul Naţional de Dansuri,
- şi o menţiune la concursul de educaţie rutieră.
Să nu uităm nici menţiunea Sorinei Petre, în cadrul Olimpiadei Judeţene de Matematică. Eleva noastră este acum la Colegiul I.L. Caragiale. La limba română, s-a remarcat eleva Miruna Radu, care a obţinut locul III pe judeţ la clasa a VI, în cadrul Concursului Naţional
Mihai Eminescu.

În ceea ce priveşte activitatea sportivă a şcolii, menţionez că am luat un îmbucurător loc III la nivel naţional, în cadrul Olimpiadelor Naţionale a grupurilorşcolare, unde echipa de fotbal a şcolii a adus acasă o medalie.
Dorinţa de aniversare si, ca de altfel în fiecare situaţie, există aspecte
pozitive şi aspecte negative. Dnul director ne-a împărtăşit dorinţa lui, la această aniversare. „Problema cea mai mare cu care ne confruntăm este lipsa spaţiului.
Este de dorit să existe mult mai multe clase decât sunt în momentul de faţă, pentru desfăşurarea orelor. Nu ne ajung numărul sălilor pentru câte clase avem. Suntem nevoiţi să lucrăm în schimburi, de dimineaţă până seara la 19.20. vă daţi seama cât de greu este să predai aşa, la foc continuu, şi cât de greu le este şi copiilor. Avem o promisiune solidă din partea domnului primar, că se va ocupa de această problemă în cel mai scurt timp posibil,şi suntem convinşi că până la urmă problema noastră cu spaţiul se va rezolva. Ţin să-i mulţumesc dnului primar pentru interesul manifestat faţă de instituţiile şcolare din Ciorani, şi totodată, să-i aduc aminte de promisiunea făcută în legătură cu rezolvarea problemei noastre cele mai ardente.”