steagul Romaniei
PRIMARIA COMUNEI CIORANI, JUDETUL PRAHOVA
 

 

 

 

SERVIVIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚA A PERSOANELOR CIORANI


HOTĂRĂRI ȘI DISPOZIȚII
- Hotararea nr. 41/2013 privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor

de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publică si privata a comunei Ciorani

DIRECTIA FINANTE


- Cerere pt. eliberarea autorizatiei (Legea nr. 507/2002 ), pt.desfasurarea activitatii economice (pers. fizica)

- Cerere pt. eliberarea certificatului privind impozitele si taxele locale in cazul pers. fizice

- Cerere pt. eliberarea certificatului privind impozitele si taxele locale in cazul pers. juridice

- Declaratie simpla de impunere pt. stabilirea impozitului pe caldiri in cazul pers. fizice

- Declaratie speciala de impunere pt. stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in cazul pers. fizice detinatoare a mai multor cladiri cu destinatie de locuinta

- Declaratie de impunere pt. stabilirea impozitului pe teren in cazul pers. fizice, datorat in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale

- Declaratie de impunere pt. stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport detinute de pers. fizice datorata in temeiul Ordonantei Guvernnului nr. 36/2002, republicata

- Declaratie de impunere pt. stabilirea impozitului pe cladiri in cazul contribuabililor pers. juridice, datorat in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata

- Declaratie de impunere pt. stabilirea impozitului pe teren in cazul contribuabililor pers. juridice, datorat in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata

- Declaratie - decont datorata in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata

- (1) Decontul de impunere privind stabilirea impozitului pe spectacole, in cazul manifestarilor si competitiilor sportive, datorat in temeiul Ordonantei Guvernului nr, 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata

- (2) Decontul de impunere privind stabilirea impozitului pe spectacole, in cazul manifestarilor si competitiilor sportive, datorat in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata

- Declaratie de impunere pt. stabilirea impozitului pe spectacole in cazul activitatilor artistice si distractive de videoteca si discoteca, datorat in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata


DIRECTIA URBANISM


- Cerere pt. eliberare plan incadrare in zona/situatie

- Cerere pt. emiterea autorizatiei de construire/desfiintare

- Cerere pt. emiterea certificatului de urbanism

- Cerere pt. prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism

- Cerere pt. prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare

- Cerere pt. eliberarea Acordului Unic 

- Cerere pt. regularizarea taxei privind autorizatia de constructie


DIRECTIA TEHNICA


- Cerere pt. solicitarea aprobarii depozitarii pe o anumita suprafata a materialelor de constructie

- Cerere pt. aprobare afisaj temporar


DIRECTIA ADMINISTRATIE


- Cerere pt. eliberarea unei adeverinte cu situatia terenului agricol detinut in proprietate

- Cerere pt. elibearea certificatului de producator